Přijímány jsou děti ve 4 kategoriích podle docházky:
I.kategorie - celodenní péče - cena 7 560,- kč

II.kategorie - docházka na dopoledne - 5 600,- kč

III.kategorie - docházka 3 dny v týdnu (stanoví si rodiče sami; celkem 12 dní v měsíci)
- cena 5 820,- kč (485Kč,- / den)

IV.kategorie - docházka na 10 dnů v měsíci - 5 200,- kč (520kč,- / den)

V.kategorie - docházka na 5 dnů v měsíci - 2 800,- kč (560kč,- / den)


POZNÁMKA: všechny ceny zahrnují pobyt dle výběru + celodenní stravu + pitný režim

Prodloužené hlídání ­ mimo pracovní dobu také vždy po domluvě.
Tyto služby jsou hrazeny jednorázově v ten den kdy je dítě v péči.

Při zápisu dítěte se hradí registrační poplatek 500,- kč (nevratný).

Při podání závazné přihlášky a přijetí dítěte v daném termínu musí rodiče dodržovat stanovenou docházku. Změna vždy po konzultaci a oboustranné dohodě.

Výpovědní lhůta týkající se ukončení pobytu v jesličkách je 2měsíční, ale při závažných situacích vždy po domluvě.