Program

Naší prvotní snahou je vytvořit dětem příjemné domácí prostředí, kde se budou dobře cítit a dobře prospívat. V celodenním a to zejména v dopoledních hodinách jsou programu zařazeny činnosti z tělesné, rozumové, pracovní, výtvarné, mravní a hudební výchovy.

Program je aktuálně přizpůsobován věku a potřebám dětského kolektivu.

Samozřejmostí je podpora rozvoje řeči, samoobslužných činností, hygienických návyků, osamostatňování se a mimo jiné i otužování a zdokonalování pohybových dovedností.

Za příznivého počasí chodíme s dětmi na dopolední procházky a také si hrát do nově zrekonstruovaného dětského hřiště v parčíku jen pár metrů od jeslí. Za jakéhokoliv počasí máme k dispozici terasu, přímo na patře s výhledem do parčíku.